भारतातला पहिला क्रोमा मराठी चित्रपट ‘सांग सांग गंगाराम’ तयार.

सिने रसिकांना नवीन वर्षातला आधुनिक तंत्रज्ञाने सज्ज असा मराठीतला नाही तर भारतातला पहिला संपूर्ण क्रोमा मध्ये चित्रित झालेला अस्सल मराठमोळा ‘सांग सांग गंगाराम’ ह्या चित्रपटाच चित्रीकरण पूर्ण झालं आहे.

सांग सांग गंगाराम या चित्रपटची कथा व पटकथा जगदीश वाठारकर यांची आहे. कथा फॅन्टसी व विनोदी आहे. बाबुराव नावाचा तरुण अपघातात स्वर्गवासी होतो. इंद्रलोकात चित्रगुप्ताच्या दरबारात बाबुरावाचा आत्मा पोहचलेला असतो. खाली पृथ्वीवर अधर्म असत्याचा प्रभाव इतका वाढला आहे की सत्य डळमळीत झाले आहे. धर्म बुडायला लागला आहे. तेव्हा पृथ्वी भ्रमण करून ह्या गोष्टीची खात्री केली पाहिजे, असे सर्वानुमते ठरते व पृथ्वीवर यमराजांना पाठवायचे ठरते. यमराज पृथ्वीवर येतात, त्यांना गंगाराम भेटतो, तो पृथ्वीवर चाललेल्या घडामोडी यमराजांना दाखवितो. मग यम आणि गंगाराम पृथ्वीवर काय हंगामा करतात. यमाला पृथ्वीवर काय काय अनुभव येतात? बाबुराव कोमातून बाहेर येतो काय? आणि नवशी सावित्री सारखी आपल्या नवऱ्याला यमाच्या पाशातून कसे सोडविते? आणि हे फक्त गंगारामच सांगू शकतो.
Sang Sang Gangaram
click here to read more

Leave a comment

Filed under Movies Updates

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s